ma:
holnap:
Üdvözöljük Polgár Önkormányzatának portálján
Üdvözöljük Polgár város közigazgatási portálján
Skip Navigation LinksKezdőlap > Élethelyzet > Közlekedés > Vezetői engedély > Vezetői engedély honosítása
Vezetői engedély honosítása
A külföldi vezetői engedély a fordítással együtt egy évig jogosít járművezetésre Magyarországon a magyarországi tartózkodás kezdetétől számítva. Vezetői engedélyt csak olyan kérelmezőnek lehet kiadni, akinek a szokásos tartózkodási helye Magyarország területén van, valamint nem magyar állampolgár esetén az engedély kiadását megelőző hat hónapban Magyarországon tartózkodott.

Ki veheti igénybe?

A külföldi hatóság által kiállított vezetői engedély akkor tekinthető érvényesnek:

 • ha a vezetői engedély jogosítottja nyilatkozik arról, hogy a külföldi vezetői engedély kiadásakor a kiállító országban rendelkezett szokásos tartózkodási hellyel, illetve lakóhellyel, továbbá

 • a külföldi vezetői engedély jogosítottja a magyar vezetői engedély kiadására irányuló eljárás időpontjában megfelel az életkori feltételeknek.

Vezetői engedélyt csak olyan kérelmezőnek lehet kiadni, akinek a szokásos tartózkodási helye Magyarország területén van, valamint nem magyar állampolgár esetén az engedély kiadását megelőző hat hónapban Magyarországon tartózkodott.

Amennyiben a honosítandó vezetői engedélyt olyan országban állították ki, amely csatlakozott az 1968. évi Bécsi Közúti Közlekedési Egyezményhez, a vezetői engedély birtokában a folyamatos tartózkodás kezdetétől számított egy évig lehet vezetni, ezt követően a külföldi vezetői engedély járművezetői vizsgakötelezettség nélkül cserélhető magyar okmányra. Abban az esetben, ha a vezetői engedély az 1968. évi Bécsi Közúti Közlekedési Egyezményhez nem csatlakozott harmadik országban került kiállításra, és ha a külföldi vezetői engedélyről készült hiteles fordítás alapján a vezetési jogosultság tartalma megfeleltethető az e rendelet mellékletében meghatározott valamely nemzetközi kategória tartalmával, tanfolyammentes közlekedési alapismeretekből történt sikeres vizsgát követően kerülhet sor a vezetői engedély honosítására. Amennyiben nem állapítható meg a vezetési jogosultság tartalma, vagy az nem feleltethető meg az e rendelet mellékletében meghatározott valamely nemzetközi kategória tartalmával,tanfolyammentes gyakorlati vezetési és közlekedési alapismeretekből történt sikeres vizsgát követően kerülhet sor a vezetői engedély honosítására.
A más EGT-álamban kiállított vezetői engedély vizsgakötelezettség nélkül cserélhető magyar vezetői engedélyre.

Eljárás tárgya:

2013. január 01-jétől, a külföldi vezetői engedély honosításával kapcsolatos feladatok a KEKKH kizárólagos illetékességi körébe tartoznak.

A harmadik ország hatósága által kiállított vezetői engedély honosítása iránti eljárás 2013. január 01-jétől kizárólag a KEKKH Központi Okmányirodánál kérelmezhető, illetve folytatható le. (1133 Budapest XIII., Visegrádi utca 110-112.)

A más EGT-állam hatósága által kiállított vezetői engedély cseréjére irányuló eljárás továbbra is kérelmezhető, illetve lefolytatható bármely közlekedési igazgatási hatóságnál.

A 2013. január 1-je előtt más okmányirodában kezdeményezett, de be nem fejezett honosítási ügyek további ügyintézése is kizárólag a KEKKH Központi Okmányirodánál lehetséges.

Honosítási eljárás során a külföldi vezetői engedély bevonásra kerül, a viszonosság esetén a kiállító hatóságnak visszaküldésre, egyéb esetben megőrzésre kerül a külföldi állampolgár visszautazásáig. Amennyiben a külföldi vezetői engedélyt olyan államban adták ki, amely nem csatlakozott az 1968. évi Bécsi Közúti Közlekedési Egyezményhez, a magyarországi használathoz csatolni kell hiteles magyar nyelvű fordítást.

A külföldi vezetői engedély a fordítással együtt egy évig jogosít járművezetésre Magyarországon a magyarországi tartózkodás kezdetétől számítva.

A magyar nyelvű fordításkor az Országos Fordító és Fordításhitelesítő Iroda Rt. által készített fordítás az elfogadható. A külföldön kiállított nemzetközi vezetői engedély az arról készült hiteles fordítás nélkül is a nemzetközi vezetői engedély érvényességi idején belül jogosít járművezetésre. Amennyiben a külföldi vezetői engedély a fenti feltételeknek nem felel meg, úgy - nemzetközi szerződés eltérő rendelkezése hiányában - az országhatártól a szálláshelyig, illetve a szálláshelytől a kiléptető határátkelőhelyig jogosít vezetésre.

Külföldi hatóság által kiállított vezetői engedély honosítása elektronikusan nem kérelmezhető.

Az ügyhöz formanyomtatvány nem tartozik.

Szükséges dokumentumok:

Ügyintézéskor bemutatandó okmányok:

 • személyazonosság igazolására alkalmas érvényes okmány (személyazonosító igazolvány, útlevél);

 • külföldi állampolgár esetén a szokásos tartózkodási hely országát igazoló okmány;

 • tanfolyammentes vizsga letételéről szóló vizsgaigazolás (ha a hiteles magyar fordítást követően sem állapítható meg a járművezetési jogosultság tartalma).

Ügyintézéshez csatolandó okmányok:

 • a külföldi hatóság által kiállított vezetői engedély;

 • egészségügyi alkalmasságot igazoló orvosi vélemény, amennyiben a külföldi vezetői engedélyből az egészségi alkalmasság időtartama nem állapítható meg, vagy az a magyar jogszabályban meghatározott időtartamtól eltér;

 • a vezetői engedély kiadását megalapozó nyilatkozatot tartalmazó okirat;

 • a vezetői engedély kiállítása illetékének megfizetését tanúsító igazolás;

 • pályaalkalmassági igazolás, amennyiben hivatásos gépkocsivezetőként kéri a cserét;

 • külföldi vezetői engedély hiteles magyar nyelvű fordítása (ha az az ország, ahol a  vezetői engedélyt kiadták, nem csatlakozott az 1968. évi Bécsi Közúti Közlekedési Egyezményhez).

Ügyintézési határidő:

Az ügyintézési határidő 21 nap.

Lehetőség van SMS vagy/és e-mail értesítés kérésére az elkészült vezetői engedély postára adásának, illetve az okmányirodába érkezésének napjáról.

Lásd bővebben:

www.nyilvantarto.hu