ma:
holnap:
Üdvözöljük Polgár Önkormányzatának portálján
Üdvözöljük Polgár város közigazgatási portálján
Skip Navigation LinksKezdőlap > Élethelyzet > Gyermek > Családi jogállás, örökbefogadás > Gyermek családi jogállásának rendezése
Gyermek családi jogállásának rendezése
Ha a gyermek családi jogállása rendezetlen, valamint nincs per folyamatban az apaság, anyaság megállapítása iránt, a gyámhatóság a szülői felügyeleti jog megszűnését állapítja meg. endezetlen a kiskorú gyermek családi jogállása, ha a születési anyakönyv nem tartalmaz bejegyzést az apa vagy az anya személyét illetően vagy egyik szülőre vonatkozóan sincs adat az anyakönyvben.

Ki veheti igénybe?

A családi jogállás rendezésére irányuló eljárás megindítását kérheti

 • a gyermek szülője vagy más törvényes képviselője,

 • a korlátozottan cselekvőképes kiskorú anya,

 • a cselekvőképességében a származás megállapításával összefüggő jognyilatkozatok tekintetében részlegesen korlátozott nagykorú anya, törvényes képviselőjének hozzájárulásával,

 • a gyermeket magáénak elismerni szándékozó férfi, vagy

 • a tizennegyedik életévét betöltött gyermek.

Eljárás tárgya:

Ha a gyermek családi jogállása rendezetlen, valamint nincs per folyamatban az apaság, anyaság megállapítása iránt, a gyámhatóság a szülői felügyeleti jog megszűnését állapítja meg. Rendezetlen a kiskorú gyermek családi jogállása, ha a születési anyakönyv nem tartalmaz bejegyzést az apa vagy az anya személyét illetően vagy egyik szülőre vonatkozóan sincs adat az anyakönyvben.

Ha az anyakönyvvezető apa adatai nélkül anyakönyvezett gyermek születéséről küld értesítést, a gyámhivatal az anyát tájékoztatja arról, hogy

 • a gyermek érdekében a családi jogállás rendezése milyen módon biztosítható, és

 • az apai elismerő nyilatkozat felvételére bármely gyámhivatal illetékes, valamint, hogy az apai elismerő nyilatkozatot anyakönyvvezető, bíróság vagy közjegyző előtt is meg lehet tenni, ha van olyan férfi, aki a gyermeket magáénak elismeri.

A teljes hatályú apai elismerő nyilatkozatot a gyermek születése után vagy azt megelőzően – a fogamzási idő kezdetétől – személyesen lehet megtenni. Apai elismerő nyilatkozatot tehet az a férfi, akitől a gyermek származik, ha a törvény értelmében nem kell más férfit a gyermek apjának tekinteni.

Amennyiben a teljes hatályú apai elismerő nyilatkozat felvételére az anyakönyvvezető által küldött értesítés kézhezvételét követő 30 napon belül nem kerül sor, úgy a gyermek családi jogállásának rendezése érdekében az eljárást a gyámhivatal folytatja le.

Az apai elismerő nyilatkozat felvétele előtt – ha erre nem a gyámhivatal, illetve az anyakönyvvezető megkeresése alapján kerül sor – a gyermek születési anyakönyvi kivonata alapján tisztázni kell a gyermek családi jogállásának kérdését.

A gyámhivatal a gyermek családi jogállásának rendezése érdekében

 • teljes hatályú apai elismerő nyilatkozatot vesz fel,

 • megállapítja a gyermek családi és utónevét,

 • képzelt szülő adatait állapítja meg

 • hozzájárul - cselekvőképtelen jogosult esetén - a családi jogállás megállapítására irányuló per megindításához és egyidejűleg eseti gondnokot rendel.

Lásd még: apaság