ma:
holnap:
Üdvözöljük Polgár Önkormányzatának portálján
Üdvözöljük Polgár város közigazgatási portálján
Skip Navigation LinksKezdőlap > Élethelyzet > Közlekedés > Származás-ellenőrzés
Származás-ellenőrzés
Származás-ellenőrzést kell végezni külföldről belföldi üzemeltetés céljából behozott használt jármű forgalomba helyezésének kezdeményezése előtt.

Ki veheti igénybe?

Származás-ellenőrzést kell végezni külföldről belföldi üzemeltetés céljából behozott használt jármű forgalomba helyezésének kezdeményezése előtt.
Nem kell származás-ellenőrzést végezni:

 • a négykerekű segédmotoros kerékpárok esetén;

 • más EGT-államból belföldi üzemeltetés céljából behozott használt jármű belföldi forgalomba helyezését megelőzően, ha az ügyfél a kérelméhez csatolta a származási tagállam hatósága által kiadott

  • nem harmonizált adattartalmú forgalmi engedélyt, vagy annak a kiállító hatóság által hitelesített másolatát, vagy

  • harmonizált adattartalmú forgalmi engedély I. részét, valamint a II. részét feltéve, hogy a jármű származási tagállamában ez utóbbi kiállításra került.

Eljárás tárgya:

Származás-ellenőrzést a közlekedési igazgatási hatóságnál (járási hivatal okmányirodájánál) lehet kezdeményezni, amely a származásellenőrzési nyilvántartásba vétellel valósul meg.
A határozat átvehető:


 • a járási hivatal okmányirodájában • (közlekedési igazgatási hatóságnál); • postai úton a kérelem benyújtásakor megadott címen.


A származás-ellenőrzés elvégzését nem lehet elektronikusan kérelmezni.

Szükséges dokumentumok:

A jármű származás-ellenőrzéséhez az alábbi okmányokat, okiratokat kell bemutatni:

 • érvényes személyazonosításra alkalmas okmány (személyazonosító igazolvány, útlevél, kártyaformátumú vezetői engedély);

 • jármű tulajdonjogát igazoló eredeti okirat, vagy hitelesített másolati példánya, illetve ha az nem magyar nyelven került kiállításra, annak hiteles, magyar nyelvű fordítása;

 • forgalmi engedély, vagy a kiállító hatóság által hitelesített másolata, és annak hiteles fordítása;

 • az eljárás kezdeményezésére való jogosultságot igazoló irat:

 • természetes személy esetén: meghatalmazás

 • Jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság esetén: közjegyzői aláírás-hitelesítéssel ellátott címpéldány, avagy ennek közjegyző által hitelesített másolata; a cég ügyintézőjének eljárási jogosultságát igazoló okirat.

Amennyiben a más EGT-államból behozott használt jármű okmánya nem felel meg a jogszabályban meghatározott követelményeknek, és így a jármű származás-ellenőrzésre kötelezett, akkor be kell mutatni a külföldi hatóság által kiadott igazolást a járműnyilvántartásba történő bejegyzésének tényéről, és az okiratot, mely a forgalmi engedély hiányának okát tartalmazza.

Ügyintézési határidő:

Az ügyintézési határidő 21 nap.

Lásd bővebben:

www.nyilvantarto.hu