ma:
holnap:
Üdvözöljük Polgár Önkormányzatának portálján
Üdvözöljük Polgár város közigazgatási portálján
Skip Navigation LinksKezdőlap > Élethelyzet > Közlekedés > Vezetői engedély > Nemzetközi vezetői engedély
Nemzetközi vezetői engedély
Nemzetközi vezetői engedélyt az a személy kaphat, aki rendelkezik érvényes magyar vezető engedéllyel és kérelmezi annak kiadását.

Ki veheti igénybe?

Nemzetközi vezetői engedélyt az a személy kaphat, aki rendelkezik érvényes magyar vezető engedéllyel és kérelmezi annak kiadását.

Eljárás tárgya:

Nemzetközi vezetői engedély kérelmezhető:

 • személyesen bármely járási (fővárosi kerületi) hivatalnál működő okmányirodában

 • vagy kormányablaknál;

 • előkészíthető elektronikus úton, Ügyfélkapun keresztül.

A kész okmány átvehető a kérelmező választása szerint:

 • az okmányirodában vagy kormányablaknál;

 • postai úton.

A nemzetközi vezetői engedély kiállítását meghatalmazott is kérelmezheti, illetve az elkészült okmányt meghatalmazott is átveheti. Ebben az esetben be kell mutatni az írásbeli meghatalmazást.
Nemzetközi vezetői engedély elektronikusan csak előkészíthető, teljes elektronikus igénylésére nincs lehetőség.

Az ügyhöz formanyomtatvány nem tartozik.

Külföldre utazás előtt célszerű az illetékes ország külképviseletének megkeresése a magyar vezetői engedéllyel, illetve az az alapján kiállítandó nemzetközi vezetői engedéllyel történő vezetés tárgyában.

Amennyiben nemzetközi szerződés vagy viszonosság alapján az érvényes magyar vezetői engedély valamely külföldi államban járművezetésre nem jogosít, akkor nemzetközi vezetői engedély szükséges.

A nemzetközi vezetői engedély csak a magyar vezetői engedéllyel együtt érvényes.

A vezetői engedély külföldön vezetési jogosultság igazolására alkalmas azokban az országokban, ahol a magyar vezetői engedélyt elismerik, személyazonosság igazolására belföldön, nemzeti szabályaink szerint alkalmas.

A magyar vezetői engedélyt vezetési jogosultság igazolására elismerik az EGT tagállamaiban, a Bécsi Közúti Közlekedési Egyezményhez csatlakozott országokban, továbbá bilaterális egyezmény alapján Japánban és a Koreai Köztársaságban.

B kategóriára érvényes nemzetközi vezetői engedély a gépjárművezető részére 18. életévének betöltését követően állítható ki.

A nemzetközi vezetői engedély érvényességi ideje a vezetői engedélyben feltüntetett egészségi érvényességi idővel azonos, de legfeljebb a nemzetközi vezetői engedély kiállításának napjától számított három év.

A nemzeti kategóriára ("K", "T", "M", "TR", "V") valamint az „AM” nemzetközi kategóriára nemzetközi vezetői engedély nem érvényesíthető.

Szükséges dokumentumok:

Ügyintézéskor bemutatandó okmányok:

 • személyazonosság igazolására alkalmas érvényes okmány (személyazonosító igazolvány, útlevél);

 • lakcímigazolvány (a személyazonosító jelet tartalmazó hatósági igazolvány);

 • külföldi állampolgár esetén a szokásos tartózkodási hely országát igazoló okmány;

 • amennyiben az ügyben meghatalmazott jár el, a képviseleti jogosultságát igazoló meghatalmazás eredeti példánya.

Ügyintézéshez csatolandó okmányok:

 • 2 db fotó (arcképmás);

 • igazgatási szolgáltatási díj megfizetését tanúsító igazolás.

Ügyintézési határidő:

A nemzetközi vezetői engedélyt a kérelem beadása után azonnal kiállítják az okmányirodában.

Lásd bővebben:

www.nyilvantarto.hu