ma:
holnap:
Üdvözöljük Polgár Önkormányzatának portálján
Üdvözöljük Polgár város közigazgatási portálján
Skip Navigation LinksKezdőlap > Élethelyzet > Közlekedés > Vezetői engedély > Vezetői engedély pótlása
Vezetői engedély pótlása
Az érvényes magyar vezetői engedély elvesztése, eltulajdonítása, megsemmisülése esetén, Magyarország területén, járművezetési jogosultság igazolására alkalmas a külföldi vagy magyar hatóságnál tett bejelentésről szóló jegyzőkönyv, a jegyzőkönyv kiállításának keltétől számított legfeljebb 30 napig.

Ki veheti igénybe?

Vezetői engedélyt az a személy kaphat,

 • aki megfelel:

  • az egészségi,

  • a pályaalkalmassági

  • a képzési és vizsgáztatási előírásoknak;

 • akinek a szokásos tartózkodási helye Magyarország területén van; nem magyar állampolgár esetén az engedély kiadását megelőző hat hónapban Magyarországon tartózkodott; aki közlekedésbiztonsági szempontból nem minősül alkalmatlannak.

Eljárás tárgya:

Vezetői engedély személyesen kérelmezhető:

 • bármely járási (fővárosi kerületi) hivatalnál működő okmányirodában

 • vagy kormányablaknál;

 • elektronikus úton a 2001. január 1-je után kiadott vezetői engedély tekintetében

  • bejelenthető az elvesztés, ellopás, megsemmisülés ténye, és

  • kezdeményezhető a változatlan adattartalommal történő pótlás.

A kész okmány átvehető a kérelmező választása szerint:

 • az okmányirodában vagy kormányablaknál;

 • postai úton.

A vezetői engedélyt meghatalmazott is átveheti. Ebben az esetben be kell mutatni az írásbeli meghatalmazást.

Vezetői engedély pótlása elektronikusan kérelmezhető.

Az ügyhöz formanyomtatvány nem tartozik.

Az érvényes magyar vezetői engedély elvesztése, eltulajdonítása, megsemmisülése esetén, Magyarország területén, járművezetési jogosultság igazolására alkalmas a külföldi vagy magyar hatóságnál tett bejelentésről szóló jegyzőkönyv, a jegyzőkönyv kiállításának keltétől számított legfeljebb 30 napig.

Az új típusú vezetői engedély egyidejűleg két funkciót tölt be:

 • igazolja a vezetési jogosultságot;

 • alkalmas a személyazonosság igazolására belföldön.

A vezetői engedély állampolgárság igazolására nem alkalmas, ezért külföldi utazáskor úti okmányként nem használható.

Járművezetési jogosultság igazolására alkalmas az új vezetői engedély kiadásáig, de legfeljebb a kérelem benyújtásától számított 60 napig:

 • az adott kategória tekintetében lejárt érvényességű vezetői engedély és

 • a közlekedési igazgatási hatóság által a kérelemről elektronikus úton kiállított adatlap.

Vezetési jogosultság igazolására külföldön is használható:

 • az EGT tagállamaiban;

 • a Bécsi Közúti Közlekedési Egyezményhez csatlakozott országokban;

 • bilaterális egyezmény alapján Japánban és a Koreai Köztársaságban.

Szükséges dokumentumok:

Ügyintézéskor bemutatandó okmányok:

 • személyazonosság igazolására alkalmas érvényes okmány (személyazonosító igazolvány, útlevél);

 • lakcímigazolvány (a személyazonosító jelet tartalmazó hatósági igazolvány);

 • külföldi állampolgár esetén a szokásos tartózkodási hely országát igazoló okmány.

Ügyintézéshez csatolandó okmányok:

 • egészségügyi alkalmassági vélemény (amennyiben lejárt a kategória érvényessége);

 • a vezetői engedély elvesztéséről, eltulajdonításáról, megsemmisüléséről szóló jegyzőkönyv;

 • vezetői engedély kiállítása illetékének megfizetését tanúsító igazolás.

Vezetői engedély pótlására irányuló eljárás során egészségi alkalmassági vélemény csatolása az alábbi esetekben szükséges:

 • ha a pótoltatni kívánt vezetői engedély kategória érvényességi ideje már lejárt, vagy

 • ha a pótoltatni kívánt vezetői engedély „C1”, „C”, „C1+E”, „C+E”, „D1”, „D”, „D1+E”, „D+E” és a „TR (trolibusz)” kategóriák bármelyikére 1. csoportú egészségi alkalmassági vélemény alapján volt érvényesítve, és az engedély jogosult az említett kategóriákba tartozó járműveket továbbra is vezetni kívánja. Ebben az esetben a vezetői engedély pótlási iránti kérelem benyújtásakor 2. csoportú egészségi alkalmassági vélemény szükséges.

Amennyiben a pótoltatni kívánt vezetői engedély megfelelő egészségi alkalmassági csoportú kategória érvényességi ideje még nem járt le, úgy nem szükséges az egészségügyi alkalmassági vélemény becsatolása. Ebben az esetben az újonnan kiállításra kerülő vezetői engedély érvényessége megegyező lesz az eltulajdonított vezetői engedély érvényességével. Amennyiben a pótlásra irányuló eljárás során az egészségügyi alkalmassági véleményt becsatolják, a vezetői engedély az egészségügyi alkalmassági véleményben feltüntetett alkalmassági időpontig lesz érvényes.

Ügyintézési határidő:

Az ügyintézési határidő 21 nap.

Lehetőség van SMS vagy/és e-mail értesítés kérésére az elkészült vezetői engedély postára adásának, illetve az okmányirodába érkezésének napjáról.

Lásd bővebben:

www.nyilvantarto.hu