ma:
holnap:
Üdvözöljük Polgár Önkormányzatának portálján
Üdvözöljük Polgár város közigazgatási portálján
Skip Navigation LinksKezdőlap > Élethelyzet > Közlekedés > Vezetői engedély > Vezetői engedély igénylése
Vezetői engedély igénylése
Vezetői engedélyt az a személy kaphat, aki megfelel az egészségi, a pályaalkalmassági, a képzési és vizsgáztatási előírásoknak; és akinek a szokásos tartózkodási helye Magyarország területén van; nem magyar állampolgár esetén az engedély kiadását megelőző hat hónapban Magyarországon tartózkodott; aki közlekedésbiztonsági szempontból nem minősül alkalmatlannak.

Ki veheti igénybe?

Vezetői engedélyt az a személy kaphat,

 • aki megfelel:

  • az egészségi,

  • a pályaalkalmassági,

  • a képzési és vizsgáztatási előírásoknak;

 • akinek a szokásos tartózkodási helye Magyarország területén van; nem magyar állampolgár esetén az engedély kiadását megelőző hat hónapban Magyarországon tartózkodott; aki közlekedésbiztonsági szempontból nem minősül alkalmatlannak.

Járművezetésre jogosító okmányt a közlekedési igazgatási hatóság nem adhat annak, aki járművezetésre közlekedésbiztonsági szempontból alkalmatlan.
Közlekedésbiztonsági szempontból járművezetésre alkalmatlan:

 • akit a bíróság vagy a szabálysértési hatóság a járművezetéstől jogerősen eltiltott, a határozatban meghatározott ideig;

 • akinek kényszergyógyítását vagy kényszergyógykezelését a bíróság elrendelte, annak időtartamára;

 • akinek a vezetési jogosultsága szünetelését a hatóság jogerős határozatával elrendelte, annak időtartama alatt;

 • akit a bíróság cselekvőképességet kizáró vagy korlátozó gondnokság alá helyezett;

 • akinek a vezetői engedélyét a közúti közlekedési előéleti pontrendszerről szóló törvény alapján a közlekedési igazgatási hatóság ideiglenesen visszavonta, a határozat jogerőre emelkedésétől kezdődően a visszavonást követően elkezdett utánképzés elvégzését tanúsító igazolás közlekedési igazgatási hatóságnál történő bemutatásáig, de legalább a vezetői engedély leadása napjától számított hat hónapig;

 • akinek külön jogszabály alapján a hatáskörrel rendelkező hatóság az egészségi alkalmatlanságát állapította meg, az egészségi alkalmasság igazolásáig.

Eljárás tárgya:

Vezetői engedély személyesen kérelmezhető:

 • bármely járási (fővárosi kerületi) hivatalnál működő okmányirodában

 • vagy kormányablaknál.

A kész okmány átvehető a kérelmező választása szerint:

 • az okmányirodában;

 • postai úton, vagy kormányablaknál.

A vezetői engedélyt meghatalmazott is átveheti. Ebben az esetben be kell mutatni az írásbeli meghatalmazást.
A vezetői engedély első alkalommal történő kiváltására elektronikusan nincs lehetőség.
Az ügyhöz formanyomtatvány nem tartozik.

Szükséges dokumentumok:

Ügyintézéskor bemutatandó okmányok:

 • személyazonosság igazolására alkalmas érvényes okmány (személyazonosító igazolvány, útlevél);

 • lakcímigazolvány (a személyazonosító jelet tartalmazó hatósági igazolvány);

 • külföldi állampolgár esetén a szokásos tartózkodási hely országát igazoló okmány;

 • a sikeres vizsga tényét tanúsító, közlekedési hatóság által kiállított vizsgaigazolás.

Ügyintézéshez csatolandó okmányok:

 • egészségügyi alkalmassági vélemény;

 • vezetői engedély kiállítása illetékének megfizetését tanúsító igazolás;

 • előző vezetői engedély (újabb vezetői jogosultsági kategória megszerzése esetén).

Ügyintézési határidő:

Az ügyintézési határidő 21 nap.

Lehetőség van SMS vagy/és e-mail értesítés kérésére az elkészült vezetői engedély postára adásának, illetve az okmányirodába érkezésének napjáról.

Lásd bővebben:

www.nyilvantarto.hu