ma:
holnap:
Üdvözöljük Polgár Önkormányzatának portálján
Üdvözöljük Polgár város közigazgatási portálján
Skip Navigation LinksKezdőlap > Élethelyzet > Közlekedés > A jármű adataiban bekövetkezett változások > Bejelentés üzembentartó változásáról
Bejelentés üzembentartó változásáról
Gépjármű üzembentartójának személyében bekövetkezett változást a jármű tulajdonosának kell bejelentenie az okmányirodában.

Ki veheti igénybe?

Gépjármű üzembentartójának személyében bekövetkezett változást a jármű tulajdonosának kell bejelentenie az okmányirodában.

Eljárás tárgya:

A bejelentést a változástól számított 15 napon belül teljes bizonyító erejű magánokirat (vagy közokirat) benyújtásával, és a forgalmi engedély új üzembentartó nevére történő kiállításának kezdeményezésével kell megtenni.

Az okmányiroda a teljes bizonyító erejű magánokirat (vagy közokirat) alapján az új üzembentartó adatait a nyilvántartásban rögzíti, és kiadja az új üzembentartó adatait tartalmazó forgalmi engedélyt.
Az üzembentartó személyében bekövetkezett változás bejelentését, és a forgalmi engedély kiállításának kezdeményezését bármelyik okmányirodában meg lehet tenni.

Kiskorú járműtulajdonos esetén a törvényes képviselő vagy a törvényes képviselő által meghatalmazott személy járhat el.

Teljes körű elektronikus ügyintézésre nincs lehetőség.

Szükséges dokumentumok:

A változás nyilvántartásba vételéhez csatolni kell:

  • az üzembentartó változását igazoló teljes bizonyító erejű magánokirat (vagy közokirat) eredeti példányát;

  • a korábban kiadott forgalmi engedélyt;

  • a forgalmi engedély illetékének megfizetését tanúsító igazolást (csekkszelvény, házipénztári bizonylat) az okmányirodában rendszeresített fizetési mód szerint.

Be kell mutatni:

  • a személyazonosságot igazoló érvényes okmányt (személyazonosító igazolvány, útlevél, kártyaformátumú vezetői engedély), lakcímkártyát (ha van);

  • az üzembentartó nevére szóló kötelező gépjármű felelősségbiztosítás meglétét tanúsító igazolást.

Jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet esetén szükséges:

  • 3 hónapnál nem régebbi cégbírósági bejegyzés, vagy a Céginformációs és az Elektronikus Cégeljárásban Közreműködő Szolgálat által közokirat vagy elektronikus közokirat formájában kiadott cégkivonat vagy ezek közjegyző vagy ügyvéd által hitelesített másolata;

  • közjegyzői hitelesítéssel ellátott aláírási címpéldány, vagy ügyvéd által ellenjegyzett aláírás minta, vagy ezek közjegyző által hitelesített másolata;

  • eljárási jogosultságot igazoló okiratok (pl.: teljes bizonyító erejű magánokiratba vagy közokiratba foglalt meghatalmazás);

  • az eljáró természetes személy személyazonosító okmánya, lakcímkártyája (ha van).

Képviseleti eljárás esetén mellékelni kell:

  • teljes bizonyító erejű magánokiratba vagy közokiratba foglalt meghatalmazást.

Ügyintézési határidő:

Az üzembentartó változásának nyilvántartásba vétele és az új forgalmi engedély kiállítása azonnal megtörténik az okmányirodai ügyintézés során.


Lásd bővebben:

www.nyilvantarto.hu