ma:
holnap:
Üdvözöljük Polgár Önkormányzatának portálján
Üdvözöljük Polgár város közigazgatási portálján
Végleges forgalomból kivonás
Az eljárás során a jármű rendszámtáblája (rendszámtáblái), forgalmi engedélye és törzskönyve visszavonásra kerül. A bontási átvételi igazolás alapján forgalomból végleg kivont jármű ismételten nem helyezhető forgalomba.

Ki veheti igénybe?

Jármű forgalomból történő végleges kivonását kezdeményezheti:

 • a jármű tulajdonosa;

 • a tulajdonos meghatalmazottja.

Eljárás tárgya:

A végleges kivonás bármelyik okmányirodában kérelmezhető személyesen.
A bontási átvételi igazolás alapján forgalomból végleg kivont jármű ismételten nem helyezhető forgalomba.
Az eljárás során a jármű rendszámtáblája (rendszámtáblái), forgalmi engedélye és törzskönyve visszavonásra kerül.
Elektronikus ügyintézésre nincs lehetőség.
Az ügyhöz formanyomtatvány nem tartozik.

Szükséges dokumentumok:

A végleges kivonást szóban vagy írásban kell kérelmezni.
Ügyintézéskor igazolni kell az eljárási jogosultságot.

 • M1 (személygépkocsi);

 • N1 (legfeljebb 3500 kg össztömegű tehergépkocsi);

 • háromkerekű gépjármű (motoros triciklinek nem minősülő) esetén

A kérelemhez csatolni kell:

 • a bontási átvételi igazolást;

 • a rendszámtáblát (táblákat);

 • a jármű törzskönyvét;

 • a jármű forgalmi engedélyét.

A kérelem benyújtásakor be kell mutatni:

 • a kérelmező személyazonosságát igazoló érvényes okmányt (személyazonosító igazolvány, kártya formátumú vezetői engedély, útlevél);

 • a lakcímkártyát, ha kiállításra került;

 • az igazgatási szolgáltatási díj befizetéséről szóló igazolást.

Egyéb jármű esetén, ha nem kívánják ismét belföldön forgalomba helyezni
A kérelemhez csatolni kell:

 • a rendszámtáblát (rendszámtáblákat).

A kérelem benyújtásakor be kell mutatni:

 • a kérelmező személyazonosságát igazoló érvényes okmányt (személyazonosító igazolvány, kártya formátumú vezetői engedély, útlevél);

 • a lakcímkártyát, ha kiállításra került;

 • a jármű forgalmi engedélyét;

 • a jármű törzskönyvét;

 • az igazgatási szolgáltatási díj befizetéséről szóló igazolást.

Jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet esetén szükséges:

 • 3 hónapnál nem régebbi cégbírósági bejegyzés, vagy a Céginformációs és az Elektronikus Cégeljárásban Közreműködő Szolgálat által közokirat vagy elektronikus közokirat formájában kiadott cégkivonat vagy ezek közjegyző vagy ügyvéd által hitelesített másolata;

 • közjegyzői hitelesítéssel ellátott aláírási címpéldány, vagy ügyvéd által ellenjegyzett aláírás minta, vagy ezek közjegyző által hitelesített másolata;

 • eljárási jogosultságot igazoló okiratok (pl.: teljes bizonyító erejű magánokiratba vagy közokiratba foglalt meghatalmazás);

 • az ügyben eljáró természetes személy személyazonosító okmánya, lakcímkártyája.

Képviseleti eljárás esetén csatolni kell:

 • a teljes bizonyító erejű magánokiratba vagy közokiratba foglalt meghatalmazást.

Ügyintézési határidő:

Az eljárás határideje fő szabály szerint 30 nap, de hiánytalan kérelem esetén azonnal megtörténik a forgalomból kivonás az okmányirodai ügyintézés során.


Lásd bővebben:

www.nyilvantarto.hu