ma:
holnap:
Üdvözöljük Polgár Önkormányzatának portálján
Üdvözöljük Polgár város közigazgatási portálján
Új jármű forgalomba helyezése
Új jármű első forgalomba helyezése bármelyik közlekedési igazgatási hatóságnál (a fővárosi és megyei kormányhivatal járási (fővárosi kerületi) hivatala, kormányablak) kezdeményezhető.

Ki veheti igénybe?

Új járművet akkor lehet forgalomba helyezni, ha:

 • a tulajdonjog megszerzését eredeti okirattal vagy annak hiteles másolatával igazolták vagy, ha azt nem magyar nyelven állították ki, annak hiteles, magyar nyelvű fordítását a kérelemhez csatolták;

 • a kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás meglétét vagy a gépjármű-felelősségbiztosítás alóli mentességét igazolták;

 • a regisztrációs adóról szóló törvény hatálya alá tartozó járművek esetében a vámhatóság adatbázisában a regisztrációs adó megfizetésének megtörténtét a közlekedési igazgatási hatóság elektronikus úton ellenőrizte;

 • a közlekedési hatóság a járműre forgalomba helyezési engedélyt adott ki, megállapította a jármű műszaki adatait és műszaki alkalmasságát, és

 • a jármű üzemben tartója Magyarország területén rendelkezik lakóhellyel vagy székhellyel (telephellyel);

 • az új jármű forgalmazója részére a közlekedési hatóság engedélyezte a megfelelőségi nyilatkozat alkalmazásával történő forgalomba helyezést, és a forgalmazó a járműhöz elektronikus úton a műszaki adatlapot, valamint a járműkísérő lapot kiállította;

 • egyéb új jármű esetében járműkísérő lapot állítottak ki, vagy elvégezték a jármű előzetes eredetiségvizsgálatát.

Eljárás tárgya:

Új jármű első forgalomba helyezése bármelyik közlekedési igazgatási hatóságnál (a fővárosi és megyei kormányhivatal járási (fővárosi kerületi) hivatala, kormányablak) kezdeményezhető.
Az ügyhöz formanyomtatvány nem tartozik. A kérelmet a közlekedési igazgatási hatóság állítja elő az ügyintézés során elektronikus úton.

Szükséges dokumentumok:

A kérelemhez csatolni kell

 • a Műszaki Adatlapot;

 • a tulajdonjog megszerzését igazoló okirat eredeti vagy hitelesített másolatát (ha az nem magyar nyelven került kiállításra, annak hiteles fordítását);

 • a forgalmi engedély és a törzskönyv illetékének megfizetését tanúsító igazolást;

 • a rendszámtábla igazgatási szolgáltatási díjának, valamint az érvényesítő címke díjának befizetéséről szóló igazolásokat.

A kérelemhez be kell mutatni

 • a forgalmazók részére biztosított és a jármű értékesítésekor kitöltött járműkísérő lapot

 • járműkísérő lap hiányában a 60 napnál nem régebben elvégeztetett előzetes eredetiségvizsgálatot igazoló határozatot;

 • a kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás meglétéről, vagy mentességéről szóló igazolást;

 • a vagyonszerzési illeték megfizetését tanúsító igazolást;

 • a bizalmi vagyonkezelői minőséget igazoló okiratot;

 • érvényes személyazonosításra alkalmas okmányt (személyazonosító igazolvány, kártya formátumú vezetői engedély, útlevél);

Jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság esetében az alábbi dokumentumok bemutatása szükséges

 • közjegyzői aláírás-hitelesítéssel ellátott címpéldányt, avagy ennek közjegyző által hitelesített másolat;

 • a cég ügyintézőjének eljárási jogosultságát igazoló okiratot.

Képviseleti eljárás esetén mellékelni kell

 • a meghatalmazásról, vagy megbízásról szóló, teljes bizonyító erővel rendelkező magánokiratot, vagy közokiratot.

Ügyintézési határidő:

A határidő 21 nap, de ha a kérelem hiánytalanul kerül benyújtásra, a közlekedési igazgatási hatóság azonnal kiállítja a forgalmi engedélyt, intézkedik a törzskönyv legyártására, és forgalomba helyezi a járművet.

Lásd bővebben:

www.nyilvantarto.hu