ma:
holnap:
Üdvözöljük Polgár Önkormányzatának portálján
Üdvözöljük Polgár város közigazgatási portálján
Ügyelet
Az ügyeleti rendszer a napi munkarenden kívül bekövetkező sürgősségi esetekben a járóbeteg és fekvőbeteg szakellátás szerinti egészségügyi ellátás folyamatos igénybevételének lehetőségét biztosítja.

Eljárás tárgya:

Az ügyeleti rendszer a napi munkarenden kívül bekövetkező sürgősségi esetekben a járóbeteg és fekvőbeteg szakellátás szerinti egészségügyi ellátás folyamatos igénybevételének lehetőségét biztosítja.

Az ügyeleti ellátás célja az egészségügyi szolgáltatók napi munkarend szerinti munkaidő befejezésének időpontjától a következő napi munkarend szerinti munkaidő kezdetéig a beteg vizsgálata, egészségi állapotának észlelése, alkalomszerű és azonnali sürgősségi beavatkozások elvégzése, illetőleg fekvőbeteg-gyógyintézetbe történő sürgősségi beutalása, valamint a külön jogszabályokban meghatározott eljárásokban való részvétel.

Az állami mentőszolgálat a sürgősségi ügyeleti ellátás körében a jogszabályban meghatározott esetben és módon:

  • gondoskodik a fekvőbeteg-gyógyintézeti sürgősségi ügyeleti rend megszervezéséről;

  • részt vesz a fekvőbeteg-ellátáson kívüli sürgősségi, orvosi ügyeleti ellátásban;

  • irányítja és felügyeli az a) pont szerinti sürgősségi ügyeleti rend végrehajtását.

Azok a fekvőbeteg-gyógyintézetek, akikre az a) pont szerinti sürgősségi ügyeleti rend kiterjed, sürgősségi ügyeleti ellátás tekintetében a sürgősségi ügyeleti rend szerint kötelesek eljárni.

Ha a sürgősségi ügyeleti ellátásban a sürgősségi ügyeleti rend szerint résztvevő fekvőbeteg-gyógyintézet nem látja el a sürgősségi ügyeleti feladatát, az állami mentőszolgálat – jogszabályban meghatározottak szerint – más fekvőbeteg-gyógyintézet útján gondoskodik a feladat ellátásáról.

Az állami mentőszolgálat a sürgősségi ügyeleti ellátás szervezési, koordinációs, irányítási, illetve felügyeleti tevékenysége során észlelt szabálytalanságokról haladéktalanul értesíti az egészségügyi államigazgatási szervet. Az egészségügyi államigazgatási szerv valamennyi szabálytalanság bejelentésére megteszi a hatáskörébe tartozó intézkedéseket.

Központi Orvosi Ügyeleti Szolgálat

Kiss Ernő út 8. sz.
Tel.: 06-52-392-295

Ügyelet:

Munkanapokon: 1800 - 0800-ig.
Ünnep és munkaszüneti napokon: 0800 - 0800-ig.
Tel.: 104

Polgár Mentőállomás

Cím: 4090 Polgár, Kiss Ernő u. 8.
Telefonszám: 06-52/392-375